ATDK foundation

Met de oprichting van de ATDK Foundation werkt Anne Teresa De Keersmaeker aan wat ze als choreografe, als oprichtster van het dansgezelschap Rosas en de dansschool P.A.R.T.S. wil nalaten aan nieuwe generaties kunstenaars, onderzoekers en het brede publiek.

Dit initiatief neemt ze vanuit de overtuiging van het belang van dans en kunst in een wereld waarin voor haar waarden als esthetiek, ethiek en ecologie centraal staan.

Zo zorgt de ATDK Foundation voor het veilig stellen van haar artistieke nalatenschap, en deelt ze een artistieke excellentie, veertig jaar lang zorgvuldig opgebouwd, met het oog op de komende generaties en de samenleving van morgen.

Missie

Verleden. Ontsluiten van veertig jaar expertise in functie van de toekomst

De ATDK Foundation richt zich op het bewaren en ontsluiten van het choreografisch werk van Anne Teresa De Keersmaeker, het dansgezelschap Rosas en de dansschool P.A.R.T.S. door de ontwikkeling van een dynamisch en breed toegankelijk archief. Ze stimuleert artistiek en wetenschappelijk onderzoek met het oog op overdracht aan volgende generaties.

Heden. Dans als verbindend element voor een wereld in verandering

De ATDK Foundation ondersteunt activiteiten rond hedendaagse dans, rond het oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker, en specifieke projecten die door haar zijn geïnitieerd. Deze zijn geïnspireerd op de waarden die voor haar centraal staan: ethiek, esthetiek, ecologie.

Toekomst. Ondersteunen van een nieuwe generatie dansers

De ATDK Foundation ondersteunt studiebeurzen voor studenten van P.A.R.T.S., zodat studiekosten geen barrière vormen. Zo krijgt elk danstalent, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde kansen. In samenwerking met de vrienden van P.A.R.T.S.